Miljöpolicy

I min plantskola eftersträvar jag att bidra till en sån hållbar produktion av växter som möjligt.

Som exempel:

  • Växthusen värms upp genom fliseldning.
  • Mekanisk ogräsrensning
  • Användande av biologisk bekämpning i den mån den fungerar och är anpassad efter min kultur.
  • Egen blandade jordar med material som sand från orten(Mindre långväga påfrestande transporter)
  • Användande av organiskt gödsel i mesta möjliga mån.
  • Återanvända kartonger och begagnat pack material från butiker till att använda till mina försändelser.