Denna lilla juvel är en av de mest sällsynta Cypripedium arterna från Taiwan.Den växer i bergen mellan 1500 och 2500m över havet.Som många av Cypripedium arterna är dom svårt undanträngda och utsatta för mänsklig påverkan.I dagsläget finns dom bara på två kända platser! i Taiwan där dom växer i öppna skogar mellan Juniperus buskar. I odling har dom blivit lite mer vanliga tack vare framstegen med att föröka dom från frö. Många arter kommer att bli räddade tack vare denna teknik som har tagit stora steg framåt med att knäcka processerna för groning.I min egen odling har jag dom ännu inomhus då jag är tveksam om dom fixar en riktig norrlands vinter med djup tjäle och låga temperaturer.