Publicerad den Lämna en kommentar

Nya stenpartiet 2005

I och med att gårdsplanen där jag har mitt hus tog slut och inget ytterligare växthus går att pressa in kunde jag så småningom slutplanera och färdigställa omliggande mark.En närliggande grustäckt hade ett fantastiskt vackert gårdsgrus i terracotta-rödaktig ton även kallad i vår del Ragunda granit.Alla öppna ytor grusades upp med detta material för att få ett enhetligt utseende.I anslutning till huset planerade jag en liten uteplats och som grädde på moset ville jag förverkliga en liten dröm om att ha en riktigt bra screebädds liknande planteringsyta.Hade under många år åkt och sneglat på dessa fantastiskt vackra sprängstensblock som låg utefter en av våra riksvägar.Sagt och gjort till saken!.Ett decimetertjockt till halvmetertjockt lager av naturgrus lades upp och formerades tillsammans med blocken till ett miniatyrliknade landskap som jag sett så många gånger under mina resor och inspirerats av.En topp av flis till större sten lades sedan ovanpå och emellan för att ge det rätta utseendet.”

Lämna ett svar